Αρχική

Μηνύματα ζωής

Η σιωπή μοιάζει παθητική αλλά είναι δυναμική στάση ζωής. Είναι πράξη ελευθερίας.