Η υπερηφάνεια μας εμποδίζει να αγαπάμε.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης