Ο συντομότερος δρόμος για την ευτυχία είναι η ολιγάρκεια.