Ο Θεός μάς δημιούργησε απ’ το μηδέν κι εμείς Τον καταφρονούμε για το μηδέν.