Αν η καρδιά δεν προσεύχεται, άδικος ο κόπος της γλώσσας.