Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή θύρα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά.