Οι ασθένειες συχνά βοηθούν το χριστιανό να ταπεινώνεται και να γίνεται στην ψυχή καθαρώτερος. Μεγάλοι άνδρες ωμολόγησαν με ευγνωμοσύνη αυτή τη δωρεά του Θεού. Τον πόνο. Ο Παύλος μίλησε για τον σκώλοπα της σαρκός του, που τον έκανε να μην «υπεραίρεται». Ο Ιωάννης και ο Βασίλειος έκαναν λόγο για τον επίμονο πυρετό που τους έψηνε το σώμα αλλά και τους πυράκτωνε την ψυχή.