Σοφός είναι όποιος γνωρίζει χρήσιμα και όχι όποιος γνωρίζει πολλά.