Στην εσωτερική ζωή δεν υπάρχει στάση. Εάν δεν προχωρήσουμε πέφτουμε.