Ο χριστιανός δεν έχει να διαλέξει μεταξύ καλού και κακού, αλλά μεταξύ καλού και αρίστου.