Ο Θεός ποτέ δεν στέλνει τούς υπηρέτες Του μόνους σε μια αποστολή. Πάντοτε πηγαίνει μαζί τους.