Κύριε, δώσε να κρίνω το περπάτημα του γείτονά μου, αφού περπατήσω ένα μίλι με τα δικά του παπούτσια.