Οι Ιρλανδοί σύμφωνα με μια παλιά παράδοση τη νύχτα των Χριστουγέννων τοποθετούν στο παράθυρό τους ένα αναμμένο κερί για να πουν ότι το σπίτι τους είναι ανοικτό για τον Ιωσήφ και την Παναγία που πρέπει να φέρει τον Ιησού στον κόσμο. Εγώ θα έχω κάθε μέρα στο παράθυρό μου το αναμμένο το κερί της αγάπης, και όποιος άνθρωπος κτυπήσει τη θύρα μου να γνωρίζει ότι θα βρει μέσα την αγάπη μου.