Ο Χριστός δεν ζητεί να του δώσεις αυτά που έχεις, αλλά αυτό που είσαι: «τον παλαιό άνθρωπο συν ταις πράξεσιν αυτού».