Καμιά αμαρτία δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να ξεπερνά το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Και καμιά αμαρτωλή πράξη δεν είναι τόσο βαριά ώστε να ξεπερνά τον όγκο του θείου ελέους.