Η αληθινή ευτυχία έγκειται όχι σ’ εκείνο που παίρνουμε, αλλά σ’ αυτό που έχουμε την ευτυχία να μπορούμε να δώσουμε.