Τον χείμαρρο που τρέχει τρελά στον κατήφορο, μόνο οι μικρές πέτρες τον ακολουθούν. Οι μεγάλες, εκείνοι οι βράχοι, όχι μόνο δεν κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά και στέκονται εμπόδιο στον κατηφορικό του δρόμο.