Τις αποκυλήσει;… ο λογισμός ρωτάει. Η γλώσσα σωπαίνει. Η αγάπη βαδίζει. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις την απάντηση τη δίνει μόνο ο Θεός. Η αγάπη δε σβήνει εύκολα από μια καρδιά που δόθηκε μια φορά ολόκληρη.