Όταν ο άνθρωπος φτάνει σε αδιέξοδο, τότε ανοίγει η λεωφόρος του Θεού.