Η ευγένεια ενώ δε κοστίζει τίποτα, αγοράζει τα πάντα.