Νιάτα σημαίνει δράση. Και χριστιανικά νιάτα ευγενική δράση, στόχοι τρανοί και υψηλοί.