Χριστέ, στον ωραίο αγώνα φτέρωνε Εσύ τις καρδιές. Όπως πάντα οι γενναίοι Σου ως τώρα να βρεθούμε κι εμείς νικητές.