Κύριε, στο μονοπάτι της ζωής μου θέλω να προπορεύεσαι Εσύ. κι εγώ να ακολουθώ όπου μου δείχνεις κι όπου φωτίζεις να περπατώ.