Ο λόγος του Θεού παίρνει τον αμαρτωλό και τον κάνει άγιο. Παίρνει το λύκο και τον κάνει αρνί. Παίρνει το κάρβουνο και το κάνει διαμάντι.