Τη φιλία να τη χαράζεις στην πέτρα και να φρεσκάρεις το χάραγμα κάθε τόσο. Την έχθρα να τη γράφεις πάνω στον πάγο και να τον βάζεις στον ήλιο.