Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό.