Η ζωή γίνεται ωραία όταν παίρνει το χρώμα του ουρανού. Πότε; Όταν ο ουρανός γίνεται στόχος και πορεία και περιεχόμενο.