Ό,τι δεν είναι του Θεού είναι ανάξιο του ανθρώπου.