Ατένιζε το Σταυρό και θα δοξολογείς τον Λυτρωτή σου. Ατένιζε το Σταυρό και θα αγαπάς το συνάνθρωπό σου.