Ἐπιθυμώντας τό καλό τοῦ ἄλλου, κάνεις μεγαλύτερο καλό στόν ἑαυτό σου.