«Ελθέτω η βασιλεία Σου» λέμε στο Πάτερ ημών.. Και ο Κύριος είπε: «Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί». Ας βασιλεύει σήμερα η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη στην ψυχή μου, για να ακτινοβολώ τη θέρμη της βασιλείας Σου γύρω μου, Θεέ μου.