Καλά είναι να σηκωθώ μόλις πέσω, μα άριστο είναι να προσέχω να μην πέσω.