Είσαι γεμάτος από γαλήνη; Προσευχήσου. Η προσευχή θα σου τη διατηρήσει. Πειρασμούς έχεις η προσευχή θα σε στηρίξει.