Το να σε αγαπούν είναι μεγάλο αγαθό. Το να αγαπάς εσύ τους άλλους είναι ακόμα μεγαλύτερο.