Καλύτερα να είμαι χριστιανός και να μη λέγομαι, παρά να λέγομαι και να μην είμαι.