Είμαστε ναός του Θεού. Τι τιμή! Μα και τι ευθύνη να τον κρατούμε καθαρό! Και με πόσο σεβασμό και φόβο Θεού να βλέπουμε τους άλλους ναούς του Θεού – τους συνανθρώπους μας!