Τι ουράνιο δώρο είναι η προσευχή! Να μιλά το πλάσμα με τον Πλάστη ό,τι ώρα θέλει! Και να λέει Πατέρα  τον Ύψιστο και Παντοδύναμο Θεό!