Μπορεί να μην είναι κάθε μέρα καλή, αλλά υπάρχει κάτι καλό σε κάθε μέρα.