Η αλήθεια του Θεού ελευθερώνει, είπε ο Κύριος. Το ψέμα δουλώνει. Είναι δύσκολη η εκλογή;