Μίκρυνε τόν ἑαυτό σου μπροστά σέ ὅλους τους ἀνθρώπους καί θά ὑψωθεῖς πάνω ἀπ’ ὅλους τους ἄρχοντας τούτου τοῦ κόσμου.