Ἡ καρδιά πού ἀγαπᾶ εἶναι ὁ κατεξοχήν τόπος πού ἀναπαύεται ὁ Θεός τῆς ἀγάπης.