Ὁ Κύριος ἀκατάπαυστα ἐνεργεῖ μέ τή δικαιοσύνη καί τό ἔλεός του στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ταπεινώνει τόν ἐγωιστή μέ ποικίλες περιστάσεις τῆς ζωῆς, ἀρρώστιες, στερήσεις, ἀδοξίες ἀπό τόν κόσμο. Καί ὑψώνει τόν ταπεινό. (Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης).