Όταν αισθάνεσαι ότι εγκαταλείπεις, τότε ακριβώς πρέπει να συνεχίσεις.