Μεγαλύτερη ευτυχία για έναν άνθρωπο είναι να έχει αισιοδοξία.

Άγιος Νικόλαος Αχρίδος