Μη φροντίσεις με αγωνία για τα δικά σου θέματα, αλλά άφησέ τα στο Θεό. Γιατί, αν φροντίσεις εσύ, φροντίζεις σαν άνθρωπος∙ αν όμως προνοήσει ο Θεός, προνοεί σαν Θεός.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος