Είναι τέτοιος ο χρόνος, ώστε αυτό που είναι παρελθόν πέρασε κιόλας και χάθηκε, ενώ το μέλλον ούτε φάνηκε ακόμη, αλλά και το παρόν πριν καλά-καλά προλάβει να γίνει γνωστό, ξεφεύγει και δεν γίνεται αισθητό.