Αισιόδοξος είναι εκείνος που σε κάθε δυσκολία βρίσκει μια ευκαιρία. Απαισιόδοξος είναι εκείνος που σε κάθε ευκαιρία βρίσκει μια δυσκολία.