Να γεμίσεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα, με χαρά. Η χαρά τού Χριστού θα σε γιατρέψει.