Χρησιμοποίησε το τάλαντο σου όσο μικρό κι αν είναι. Τα δάση θα ήταν βουβά, αν μέσα σ’ αυτά κελαηδούσαν μόνο τα καλύτερα πουλιά.