Είναι θαυμάσιο για τον άνθρωπο να ξέρει να μιλάει πολλές γλώσσες, αλλά είναι πολύ σπουδαιότερο να ξέρει να συγκρατεί τη μία που έχει.